Welkom bij FASOR
Diensten
De FASOREN
Kennis en kwaliteit
Meer
Contact
Vacature
Links

Fiscaal advies

Ons fiscaal advies bestaat uit het zo optimaal mogelijk toepassen van diverse belastingfaciliteiten maar ook uit het beperken van fiscale risico’s. Keuzes die ondernemers maken, hebben vaak invloed op meerdere belastingen. Denk bijvoorbeeld aan de auto waarbij zowel de inkomstenbelasting als de omzetbelasting een rol speelt, of een bedrijfsovername/herstructurering waarbij wel met drie of vier belastingen rekening gehouden moet worden. Tevens ondersteunen wij u bij het signaleren c.q. voorkomen en oplossen van fiscale valkuilen bij het ondernemen.

Proactief fiscaal advies

Onze fiscaal advies is proactief en afgestemd op uw wensen en behoeften. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, zijn het kennen van uw wensen en omstandigheden van belang, want alleen zo kunnen wij tijdig ontwikkelingen signaleren en u vervolgens adviseren, zodat u adequaat kunt inspringen op de veranderde situatie.

Bepaalde fiscale vraagstukken kunnen dermate complex zijn dat specialistische ondersteuning noodzakelijk is. Om u van optimaal fiscaal advies te voorzien in dergelijke situaties zullen wij na overleg met u het vraagstuk voorleggen aan een door ons geselecteerde fiscalist.