Welkom bij FASOR
Diensten
De FASOREN
Kennis en kwaliteit
Meer
Contact
Vacature
Links

Accountancy / financiële rapportage

In het verlengde van onze financiëel administratieve diensten, liggen de diensten op het gebied van de accountancy. Dit betreft met name de financiële rapportering van uw onderneming.

 

Bruikbare financiële rapporten

Wij maken bruikbare financiële rapporten, dus geen rapporten waar u niets aan heeft. In sommige situaties kan volstaan worden met een eenvoudige jaarlijkse rapportage, maar in veel gevallen is een uitgebreidere rapportage en analyse van toegevoegde waarde. Periodiek rapporteren maakt namelijk de actuele situatie van uw onderneming inzichtelijk en dat is in veel situaties van essentieel belang. De verkregen informatie kunt u vervolgens gebruiken om uw bedrijf te sturen en goed onderbouwde beslissingen te nemen.

Om tot een financieel rapport te komen, dient controle van uw financiële administratie plaats te vinden en moeten er vaak nog aanvullende handelingen verricht worden. Uw financieel rapport bevat een balanspositie en maakt de ontwikkeling van opbrengsten en kosten inzichtelijk. Eventueel kan de realisatie vergeleken worden met een eerder opgestelde begroting. De financiële rapporten zullen wij met u bespreken en waar nodig van adviezen voorzien.